West Ashton Village Hall

venue_picture

Bratton Rd West Ashton, Trowbridge, Wiltshire BA14 6AZ
01225 752311
www.westashton.org.uk/villagehall